วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

ตารางบอลโลก

วันที่ เวลา คู่แข่งขัน สถานี ผู้บรรยาย ผลการแข่ง
รอบแรก
ศุกร์ 9 มิถุนายน 23.00
02.00 เยอรมนี - คอสตาริกา
โปแลนด์ - เอกวาดอร์ 3,5,7,9,11,ไอทีวี
5 อิสรพงษ์ - สุริยะ
ธราวุธ - สุรศักดิ์
เสาร์ 10 มิถุนายน 20.00
23.00
02.00 อังกฤษ - ปรากวัย
ตรินิแดต - สวีเดน
อาร์เจนตินา - ไอวอรี่ โคสต์ 7
9
11 สาธิต - สมศักดิ์
วีรศักดิ์ - อดิสร
ไพโรจน์ - นพนันท์
อาทิตย์ 11 มิถุนายน 20.00
23.00
02.00 เซอร์เบียฯ - เนเธอร์แลนด์
เม็กซิโก - อิหร่าน
แองโกลา - โปรตุเกส ไอทีวี
5
7 ไพโรจน์ -นพนันท์
เอกราช - กิตกร
อิสระพงษ์ -สุริยะ
จันทร์ 12 มิถุนายน 20.00
23.00
02.00 ออสเตรเลีย - ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา - สาธารณรัฐเช็ก
อิตาลี - กานา 9
11
ไอทีวี วีรศักดิ์ - อดิสร
สาธิต - สมศักดิ์
ธราวุธ - สุรศักดิ์
อังคาร 13 มิถุนายน 20.00
23.00
02.00 เกาหลีใต้ - โตโก
ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์
บราซิล - โครเอเชีย 3
7
9 อิสระพงษ์ -สุริยะ
เอกราช - กิตกร
วีรศักดิ์ - อดิสร
พุธ 14 มิถุนายน 20.00
23.00
02.00 สเปน - ยูเครน
ตูนิเซีย - ซาอุดิอาระเบีย
เยอรมนี - โปแลนด์ 11
ไอทีวี
3 ไพโรจน์ -นพนันท์
ธราวุธ - สุรศักดิ์
อิสระพงษ์ -สุริยะ
พฤหัส 15 มิถุนายน 20.00
23.00
02.00 เอกวาดอร์ - คอสตาริกา
อังกฤษ - ตรินิแดต
สวีเดน - ปรากวัย 5
9
11 อิสระพงษ์ -สุริยะ
สาธิต - สมศักดิ์
วีรศักดิ์ - อดิสร
ศุกร์ 16 มิถุนายน 20.00
23.00
02.00 อาร์เจนตินา - เซอร์เบียฯ
เนเธอร์แลนด์ - ไอวอรี่ โคสต์
เม็กซิโก - แองโกลา ไอทีวี
3
5 ไพโรจน์ -นพนันท์
ธราวุธ - สุรศักดิ์
เอกราช - กิตกร
เสาร์ 17 มิถุนายน 20.00
23.00
02.00 โปรตุเกส - อิหร่าน
สาธารณรัฐเช็ก - กานา
อิตาลี - สหรัฐอเมริกา 7
11
ไอทีวี เอกราช - กิตกร
อิสระพงษ์ -สุริยะ
ธราวุธ - สุรศักดิ์
อาทิตย์ 18 มิถุนายน 20.00
23.00
02.00 ญี่ปุ่น - โครเอเชีย
บราซิล - ออสเตรเลีย
ฝรั่งเศส - เกาหลีใต้ 3
5
7 สาธิต - สมศักดิ์
วีรศักดิ์ - อดิสร
เอกราช - กิตกร
จันทร์ 19 มิถุนายน 20.00
23.00
02.00 โตโก - สวิตเซอร์แลนด์
ซาอุดิอาระเบีย - ยูเครน
สเปน - ตูนิเซีย 9
ไอทีวี
3 เอกราช - กิตกร
ธราวุธ - สุรศักดิ์
ไพโรจน์ -นพนันท์
อังคาร 20 มิถุนายน 21.00
21.00
02.00
02.00 เอกวาดอร์ - เยอรมนี
คอสตาริกา - โปแลนด์
สวีเดน - อังกฤษ
ปรากวัย - ตรินิแดต 5
7
9
11 อิสระพงษ์ -สุริยะ
วีรศักดิ์ - อดิสร
สาธิต - สมศักดิ์
ธราวุธ - สุรศักดิ์
พุธ 21 มิถุนายน 21.00
21.00
02.00
02.00 โปรตุเกส - เม็กซิโก
อิหร่าน - แองโกลา
เนเธอร์แลนด์ - อาร์เจนตินา
ไอวอรี โคสต์ - เซอร์เบียฯ 3
5
7
9 เอกราช - กิตกร
วีรศักดิ์ - อดิสร
ไพโรจน์ -นพนันท์
อิสระพงษ์ -สุริยะ
พฤหัส 22 มิถุนายน 21.00
21.00
02.00
02.00 สาธารณรัฐเช็ก - อิตาลี
กานา - สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น - บราซิล
โครเอเชีย - ออสเตรเลีย 11
ไอทีวี
5
7 ธราวุธ - สุรศักดิ์
สาธิต - สมศักดิ์
วีรศักดิ์ - อดิสร
ไพโรจน์ -นพนันท์
ศุกร์ 23 มิถุนายน 21.00
21.00
02.00
02.00 ซาอุดิอาระเบีย - สเปน
ยูเครน - ตูนิเซีย
โตโก - ฝรั่งเศส
สวิตเซอร์แลนด์ – เกาหลีใต้ 9
11
ไอทีวี
3 ไพโรจน์ -นพนันท์
วีรศักดิ์ - อดิสร
เอกราช - กิตกร
สาธิต – สมศักดิ์
รอบ 16 ทีม สุดท้าย
เสาร์ 24 มิถุนายน 22.00
02.00 (คู่ที่ 1) ที่ 1 เอ - ที่ 2 บี
(คู่ที่ 2) ที่ 1 ซี - ที่ 2 ดี 7
9 อิสระพงษ์ -สุริยะ
ไพโรจน์ -นพนันท์
อาทิตย์ 25 มิถุนายน 22.00
02.00 (คู่ที่ 3) ที่ 1 บี - ที่ 2 เอ
(คู่ที่ 4) ที่ 1 ดี - ที่ 2 ซี . 11
ไอทีวี สาธิต – สมศักดิ์
เอกราช - กิตกร
จันทร์ 26 มิถุนายน 22.00
02.00 (คู่ที่ 5) ที่ 1 อี - ที่ 2 เอฟ
(คู่ที่ 6) ที่ 1 จี - ที่ 2 เอช 3
5 ธราวุธ - สุรศักดิ์
เอกราช - กิตกร
อังคาร 27 มิถุนายน 22.00
02.00 (คู่ที่ 7) ที่ 1 เอฟ - ที่ 2 อี
(คู่ที่ 8) ที่ 1 เอช - ที่ 2 จี 9
11 วีรศักดิ์ - อดิสร
ไพโรจน์ -นพนันท์
28 - 29 มิถุนายน พักการแข่งขัน
รอบ 8 ทีมสุดท้าย
ศุกร์ 30 มิถุนายน 22.00
02.00 (คู่ที่ 9) ชนะคู่ 1 - ชนะคู่ 2
(คู่ที่ 10) ชนะคู่ 5 - ชนะคู่ 6 ไอทีวี
3
เสาร์ 1 กรกฎาคม 22.00
02.00 (คู่ที่ 11) ชนะคู่ 3 - ชนะคู่ 4
(คู่ที่ 12) ชนะคู่ 7 - ชนะคู่ 8 5
7
2 - 3 กรกฎาคม พักการแข่งขัน
รอบรองชนะเลิศ
อังคาร 4 กรกฎาคม 02.00 (คู่ที่ 13) ชนะคู่ 9 - ชนะคู่ 10 3,5,7,9,11,ไอทีวี
พุธ 5 กรกฎาคม 02.00 (คู่ที่ 14) ชนะคู่ 11 - ชนะคู่ 12 3,5,7,9,11,ไอทีวี
6 - 7 กรกฎาคม พักการแข่งขัน
ชิงอันดับ 3
เสาร์ 8 กรกฎาคม ผู้แพ้คู่ 13 - ผู้แพ้คู่ 14 3
ชิงชนะเลิศ
อาทิตย์ 9 กรกฎาคม ผู้ชนะคู่ 13 - ผู้ชนะคู่ 14 3,5,7,9,11,ไอทีวี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น